Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
prof. dra hab. Andrzeja Zawadzkiego
Nestora medycyny ratunkowej w Polsce,
Członka Założyciela Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej,
byłego Konsultanta Krajowego medycyny ratunkowej,
Nauczyciela i Wychowawcy wielu pokoleń lekarzy,
Niezapomnianego Przyjaciela.

Łącząc się w głębokim żalu, wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim
składają
Prezes i Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej