W dniu 5 lutego 2021 roku odbył się Zjazd Nadzoru Krajowego Medycyny Ratunkowej i Zarządu Głównego PTMR. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, zebranie odbyło się w formie online.

W sesji otwierającej prowadzonej przez Prezesa PTMR – prof. A. Nogalskiego udział wzięli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Waldemar Kraska oraz zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia – Agnieszka Tuderek-Kuleta, omawiając wnioski z funkcjonowania w czasie pandemii Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i perspektywy w 2021r. W kolejnym wystąpieniu Dyrektor Departamentu ds. Służb Mundurowych NFZ – Arkadiusz Kosowski omówił finansowanie oddziałów ratunkowych w roku 2020 i perspektywy na rok 2021 (za zgodą autora, poniżej załączamy slajdy z prezentacji). W ostatniej części sesji otwierającej, Pełnomocnik Dyrektora CMKP ds. kształcenia podyplomowego – Marta Opałka oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej – prof. Jerzy Robert Ładny omówili zagadnienia związane ze szkoleniem specjalizacyjnym lekarzy (stan obecny i przewidywane zmiany w 2021 roku).

W drugiej części zebrania przedstawiciele ośrodków akademickich medycyny ratunkowej w Polsce omówili zagadnienia związane z realizacją programów nauczania przed i podyplomowego w czasie pandemii i wnioski na przyszłość. W trzeciej i ostatniej części Zjazdu Nadzoru Krajowego, Konsultanci Wojewódzcy przedstawili warunki funkcjonowania systemu PRM w pandemii w poszczególnych województwach.

Po zakończeniu Zjazdu Nadzoru Krajowego Medycyny Ratunkowej odbyło się kolejne zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej.