Dr n. med. Rakesh Jalali

Dr n. med.

Rakesh Jalali

  • Pełnomocnik Rektora ds. studiów anglojęzycznych, Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

  • Prodziekan ds. studentów anglojęzycznych i rozwoju, Wydział Lekarski, Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

  • Katedra Medycyny Ratunkowej – Kierownik, Wydział Lekarski, UWM

  • Szpitalny Oddział Ratunkowy – Koordynator, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

  • rakesh.jalali@uwm.edu.pl

  • rakeshjalali@wss.olsztyn.pl