Dr n. med. Mariusz Jojczuk

Dr n. med.

Mariusz Jojczuk

  • Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej

  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  • mariuszjojczuk@o2.pl

Działalność kliniczna

Doktor nauk medycznych Mariusz Jojczuk ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie w 2002 roku. Od roku 2004 pracuje w Klinice Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, początkowo na stanowisku młodszego asystenta, od 2009 roku jako starszy asystent, a obecnie jako adiunkt Kliniki. Doktor M. Jojczuk uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej w 2009 roku. Kontynuując rozwój zawodowy, rozpoczął następnie specjalizację z ortopedii i traumatologii narządu ruchu i w 2015 roku uzyskał tytuł specjalisty w tej dziedzinie.

Działalność naukowa i dydaktyczna

Równolegle z pracą kliniczną Dr M. Jojczuk rozwija swoje zainteresowania naukowe. W 2011 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od 2004 roku Dr M. Jojczuk jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Dodatkowo, w roku 2015 dołączył do Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, a od roku 2018 należy też to Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

Główne zainteresowania zawodowe

Do głównych zainteresowań zawodowych Dr. Jojczuka należy szeroki zakres tematyczny w dziedzinie ortopedii urazowej i medycyny ratunkowej. W swojej pracy zawodowej zajmuje się głównie technikami małoinwazyjnymi leczenia uszkodzeń struktur stawowych, jaki i pracami nad zastosowaniem materiałów kościozastępczych w pourazowych ubytkach kości. Dr M. Jojczuk pracuje również od 2005 roku w zespołach wyjazdowych S
w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Lublinie. Praca dydaktyczna Dr. M. Jojczuka w Uniwersytecie Medycznym obejmuje zajęcia z zakresu medycyny ratunkowej, chirurgii urazowej oraz pierwszej pomocy prowadzone zarówno w Klinice, jak i w Centrum Symulacji Medycznej ze studentami polsko- i anglojęzycznymi.