Lek. Dorota Rutkowska

Lek. Dorota Rutkowska

  • Zakład Symulacji Medycznych, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

  • Klinika Medycyny Ratunkowej, Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy

  • drtrutkowska@gmail.com

Działalność kliniczna

Lek. Dorota Rutkowska jest absolwentką Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Po ukończeniu stażu podyplomowego i uzyskaniu pełnego prawa wykonywania zawodu, rozpoczęła rezydenturę z medycyny ratunkowej w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu. Chcąc zaangażować się w pracę naukową i dydaktyczną, w 2016 roku lek. Dorota Rutkowska rozpoczęła pracę w Katedrze Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy i kontynuowała szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej w Klinice Medycyny Ratunkowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, które ukończyła uzyskując tytuł specjalisty medycyny ratunkowej w 2019 roku.

Działalność naukowa i dydaktyczna

Lek. Dorota Rutkowska zatrudniona jest na stanowisku asystenta w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy od 2016 roku. W latach 2016-2017 pracowała w Katedrze Medycyny Ratunkowej i Katastrof Wydziału Nauk o Zdrowiu. Od listopada 2017 roku zatrudniona jest w Zakładzie Symulacji Medycznych Wydziału Lekarskiego, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: pierwsza pomoc oraz medycyna ratunkowa dla studentów polsko- i anglojęzycznych kierunku lekarskiego.

Od 2014 roku lek. Dorota Rutkowska jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, a od roku 2016 jest Przewodniczącą Sekcji Młodych Lekarzy PTMR, której była współzałożycielką. Dodatkowo, lek. D. Rutkowska należy również do European Society for Emergency Medicine oraz do American Academy of Emergency Medicine.

Główne zainteresowania zawodowe

Główne zainteresowania zawodowe lek. Doroty Rutkowskiej w dziedzinie medycyny ratunkowej dotyczą resuscytacji i wstępnej intensywnej terapii w ramach oddziału ratunkowego oraz zastosowania ultrasonografii w praktyce klinicznej medycyny ratunkowej. Innym obszarem zainteresowań jest szeroko pojęta edukacja medyczna – głównie w zakresie medycyny ratunkowej i szczególnie z zastosowaniem symulacji medycznej. W 2017 roku lek. D. Rutkowska ukończyła kurs podstawowy oraz praktyczny uzyskując tytuł Instruktora Symulacji Medycznej. Dodatkowo, w zakresie jej zainteresowań leży też rola mediów społecznościowych oraz FOAMed (Free Open Access Medical Education) w procesie kształcenia medycznego oraz istota kompetencji miękkich w nauczaniu oraz praktyce klinicznej medycyny ratunkowej.