Dr hab. n. med. Prof. Uczelni Dariusz Timler

Dr hab. n. med. Prof. Uczelni

Dariusz Timler

  • Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof – p.o. Kierownika, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  • Uczelniane Laboratorium Dydaktyki Medycyny Stanów Nagłych – p.o. Kierownika, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  • Szpitalny Oddział Ratunkowy – Kierownik, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

  • Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Filia Łódź

  • sor55@wp.pl

Działalność kliniczna

Doktor habilitowany nauk medycznych Prof. Uczelni Dariusz Timler ukończył studia medyczne uzyskując tytuł lekarza medycyny  na Akademii Medycznej w Łodzi w 1994 roku. W roku 2002 uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej, a w roku 2003 tytuł specjalisty medycyny ratunkowej.

Od roku 2007 do chwili obecnej dr hab. Prof. Uczelni D. Timler pełni funkcję Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Dodatkowo, od 2004 roku Dr hab. Prof. Uczelni D. Timler zatrudniony jest w łódzkiej filii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Działalność naukowa i dydaktyczna

Prof. D. Timler uzyskał stopień doktora nauk medycznych w 2001 roku, a stopień doktora habilitowanego  w roku 2017. Obecnie, Prof. Timler pełni funkcje Kierownika Zakładu Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof oraz p.o. Kierownika Uczelnianego Laboratorium Dydaktyki Medycyny Stanów Nagłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Prof. D. Timler jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej od 2013 roku. Poza tym jest również Prezesem Łódzkiego Oddziału Terenowego PTMR. Dodatkowo, Prof. Timler należy do Polskiego Towarzystwa Stanów Nagłych i Katastrof, Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz European Society for Trauma and Emergency Surgery. Ponadto, jest też członkiem Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.

W latach 2012 i 2018 Prof. Timler uzyskał certyfikat szkolenia: Conducting Clinical Trials under ICH GCP (Good Clinical Practice). Poza tym, w 2015 roku uzyskał certyfikat Instruktora European Trauma Course (ETC), a w 2014 roku ukończył szkolenie Aeromedical Crew Resource Management Initial Training przeprowadzone przez EHAC Working Group Aeromedical CRM.

Działalność organizacyjna

Dr hab. Prof. Uczelni D. Timler ukończył w 2010 roku studia podyplomowe w zakresie „Ubezpieczenia Zdrowotne  i Zarządzanie Ochroną Zdrowia” na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest też delegatem Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi oraz przewodniczącym Komisji ds. współpracy zagranicznej.

W 2007 roku, Dr hab. Prof. Uczelni D. Timler pełnił funkcję Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego. Dr hab. Prof. Uczelni Timler brał też czynny udział w utworzeniu w 2010 roku Centrum Urazowego w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi oraz w projekcie Europass Mobility: „Stworzenie systemu szkoleniowego dla nowopowstałego Centrum Urazowego” Leonardo da Vinci „Uczymy się przez całe życie” (2011 rok: Londyn, Amsterdam, Oslo, Frankfurt). Dr hab. Prof. Uczelni D. Timler aktywnie uczestniczył też w programie wymiany The European Hospital and Healthcare Federation (HOPE) w Danii: „Przyszłość Szpitali i Opieki Zdrowotnej – Innowacje w szpitalach i opiece zdrowotnej – droga naprzód” (9 maja – 3 czerwca 2016 roku). Ponadto, od 2014 roku jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie medycyny ratunkowej.