W sierpniu 2021 roku Ministerstwo Zdrowia powołało Zespół ds. Rozwiązań w Państwowym Ratownictwie Medycznym. Z ramienia Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej w zespole zasiada Prezes PTMR, prof. Adam Nogalski. W pierwszej kolejności zespół zajął się opracowaniem rozwiązań dotyczących części przedszpitalnej systemu PRM. W dniu 12 października odbyło się kolejne zebranie zespołu, podczas którego zostało zostało przedstawione stanowisko PTMR, które dostępne jest poniżej