Za nami VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej „Central European Emergency Medicine 2023”, który odbył się w dniach 11-14 maja 2023 roku w Bydgoszczy.

Chcemy podziękować Państwu za tak liczny udział w naszym Kongresie

Dziękujemy wykładowcom za wkład merytoryczny w to wydarzenie i chęć przekazania swojej wiedzy uczestnikom Kongresu.

Nasze podziękowania kierujemy także do przedstawicieli firm, których zaangażowanie pomogło zrealizować to spotkanie.

Wierzymy, że wydarzenie to pozwoliło Państwu na wymianę doświadczeń, poszerzenie wiedzy i nawiązanie relacji.

Dziękujemy i do zobaczenia w kolejnych latach!