Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i kwalifikujących się członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej do zgłoszenia swojej kandydatury na Przewodniczącego/Przewodniczącą Sekcji Młodych Lekarzy PTMR. Zgodnie z regulaminem SML, wymagane jest, aby kandydat był członkiem zwyczajnym PTMR, który nie ukończył 39 roku życia. Całość regulaminu SML dostępna jest tutaj:

http://www.medycynaratunkowa.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/11/Regulamin-Sekcji-Młodych-Lekarzy.pdf

Kandydatury wraz z CV oraz krótkim listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: ptmr@umed.wroc.pl do dnia 27.05.2021r. Na najbliższym zebraniu Zarząd Główny PTMR wybierze nowego Przewodniczącego SML spośród nadesłanych kandydatur.