Lek. Piotr Woźniak

Lek. Piotr Woźniak

  • Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej, Gdański Uniwersytet Medyczny

  • Kliniczny Oddział Ratunkowy, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

  • Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Oddział Gdańsk

  • wozzipit@gmail.com

Działalność kliniczna

Lekarz Piotr Woźniak jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, którą ukończył w 2003 roku. W latach 2005-2010 odbył szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej w trybie rezydentury w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Świętego Wojciecha w Gdańsku. W roku 2011 lek. Piotr Woźniak przystąpił do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, który zdał na ocenę bardzo dobrą. Obecnie jest aktywnym specjalistą medycyny ratunkowej pracującym w Klinicznym Oddziale Ratunkowym UCK w Gdańsku oraz w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym jako lekarz zespołu śmigłowcowego.

Działalność naukowa i dydaktyczna

Poza pracą kliniczną, lek. Piotr Woźniak zatrudniony jest jako nauczyciel akademicki w Katedrze i Klinice Medycyny Ratunkowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku asystenta. Od 2005 roku jest również aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Dodatkowo, w latach 2008-2009 był uczestnikiem NIH Fogarty International Clinical Research Fellowship, University of Michigan, USA. Ponadto, lek. Piotr Woźniak jest również instruktorem American Health Association ACLS Provider Course.

Główne zainteresowania zawodowe oraz pozazawodowe

Aktualne zainteresowania naukowe lek. P. Woźniaka to czynniki prognostyczne u pacjentów w stanie krytycznym i w opiece poresuscytacyjnej oraz leczenie pacjentów z obrażeniami ciała, co wynika z pracy w szpitalu będącym regionalnym centrum urazowym.

Prywatnie, lek. P. Woźniak jest entuzjastą lotnictwa wojskowego i byłym pilotem szybowcowym. Choć nie wyobraża sobie życia bez medycyny ratunkowej, alternatywną ścieżką jego kariery mógłby być zawód pilota. Czas wolny spędza aktywnie na bieganiu, wspinaczce, żeglarstwie i morsowaniu. Życie rodzinne dzieli z żoną, która wykonuje zawód prawnika oraz z dwójką dzieci w wieku pięciu i siedmiu lat.