Dr n. med. Patryk Konieczka

Dr n. med. Patryk Konieczka

  • Prezes Zarządu Porozumienia Lekarzy Medycyny Ratunkowej

  • Zastępca Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wielkopolskim Centrum Pediatrii w Poznaniu

  • Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  • p.konieczka@ump.edu.pl

Działalność kliniczna

Dr n. med. Patryk Konieczka jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Po ukończeniu stażu podyplomowego i uzyskaniu pełnego prawa wykonywania zawodu, rozpoczął rezydenturę z zakresu medycyny ratunkowej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu, gdzie pracę w tamtejszym SOR z centrum urazowym łączył z dyżurami w Zespołach Ratownictwa Medycznego, a później również w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym. 

W 2015 roku, po ukończeniu specjalizacji w zakresie medycyny ratunkowej, w wieku zaledwie 31 lat 2 miesięcy i 27 dni został ordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w podpoznańskim Puszczykowie, gdzie pełnił tą funkcję do 2019 roku. W 2019 roku objął kierownictwo SOR w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu. Tworząc zespół złożony w całości z lekarzy specjalistów i specjalizantów medycyny ratunkowej przeprowadził szpital przez pandemię COVID-19. Za swój udział w stworzeniu inicjatywy „Korona z głowy” organizującej środki ochrony osobistej dla lekarzy w początkowym etapie pandemii został wyróżniony medalem Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Od 2017 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu, a od 2022 roku sprawuje funkcję prezesa zarządu Porozumienia Lekarzy Medycyny Ratunkowej, zasiadając w panelach eksperckich Ministerstwa Zdrowia i współprojektując propozycje zmian legislacyjnych i finansowania SORów przez NFZ.

Od 2022 roku pełni funkcję zastępcy kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wielkopolskim Centrum Pediatrii w Poznaniu.

Działalność naukowa i dydaktyczna

Dr Patryk Konieczka jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Pełni funkcję koordynatora nauczania medycyny ratunkowej studentów wydziału lekarskiego w Katedrze i Zakładzie Medycyny Ratunkowej, otrzymując liczne nagrody za swoją działalność dydaktyczną. Wraz z zespołem współpracujących lekarzy prowadzi zajęcia z medycyny ratunkowej popularyzujące tą specjalność w Poznaniu i Wielkopolsce.

W 2022 roku obronił rozprawę doktorską w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Główne zainteresowania zawodowe

Ze względu na unikalne połączenie umiejętności zarządczych, informatycznych, dydaktycznych i medycznych, dr Patryk Konieczka jest orędownikiem dobrego zarządzania Szpitalnymi Oddziałami Ratunkowymi opartego o szacunek dla pacjenta i bezwzględne przestrzeganie standardów medycznych opartych o EBM.

Prowadzi kilka działalności gospodarczych w tym działalność doradczą skupioną na poprawie funkcjonowania SORów. Jest założycielem Fundacji Rozwoju i Promocji Medycyny Ratunkowej wspierającej rozwój młodych lekarzy medycyny ratunkowej i dbającej o edukację społeczną w tym zakresie.