Prof. dr hab. n. med. Juliusz Jakubaszko

Lek.

Michał Dworzyński

  • Kierownik SOR Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

  • Prezes Łódzkiego Oddziału Terenowego PTMR

Działalność kliniczna, naukowa i dydaktyczna

Lekarz Michał Dworzyński urodził się w 1983 roku w Łodzi. Studiował medycynę na wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2010 roku rozpoczął szkolenie specjalizacyjne z medycyny ratunkowej w Szpitalu im M. Kopernika w Łodzi które ukończył by później kontynuować pracę jako specjalista medycyny ratunkowej w SOR macierzystej jednostki. Jednocześnie pracował w zespołach ratownictwa medycznego i Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Od 2021 pełni funkcję kierownika SOR WWCOiT im M. Kopernika w Łodzi.

Zainteresowania

Zainteresowania zawodowe lek. Michała Dworzyńskiego obejmują zagadnienia intensywnej terapii w medycynie ratunkowej, użycia ultrasonografii w medycynie ratunkowej oraz zarządzania oddziałami ratunkowymi.