Lek. Alina Łukasik

  • Szpitalny Oddział Ratunkowy – Ordynator

  • Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Doświadczenie zawodowe

Lek. Alina Łukasik jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Po ukończeniu stażu podyplomowego w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne z zakresu medycyny ratunkowej. W roku 2006, jako pierwszy lekarz w województwie wielkopolskim, ukończyła specjalizację z medycyny ratunkowej w trybie pięcioletnim, uzyskując tytuł specjalisty w tej dziedzinie. Obecnie lek. A. Łukasik od dwunastu lat pełni funkcję Ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, który jest jednym z dwóch największych szpitalnych oddziałów ratunkowych w województwie wielkopolskim. Dodatkowo, pracuje również jako lekarz w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego. W latach 1996 – 2001 była też przedstawicielem medycznym w firmie farmaceutycznej Schering Plough.

Edukacja, działalność dydaktyczna i organizacyjna

W latach 2008 – 2016 lek. A. Łukasik pracowała na stanowisku asystenta w Zakładzie Medycyny Ratunkowej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W tym samym czasie pełniła też funkcję Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego w ramach powołania na stanowisko przez Wojewodę Wielkopolskiego. Ponadto, w latach 2013 – 2018 była Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie medycyny ratunkowej w województwie wielkopolskim.

Lek. A. Łukasik nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w wielu kursach i szkoleniach. Jest Audytorem Wewnętrznym Systemu Zarządzania Jakością zgodnym z ISO 9001:2000 dzięki ukończeniu kursu certyfikacyjnego (2007). Dodatkowo, jest absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2008), a w roku 2009 ukończyła kurs z zakresu Ekonomiki i Zarządzania Samodzielnymi Zakładami Opieki Zdrowotnej w ramach Studium Prawa Europejskiego. Uczestniczyła również w warsztatach WHO – Hospital Emergency Preparedness Planning (2010). Ponadto, jest też absolwentką studiów podyplomowych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w zakresie: Geriatria z elementami medycyny paliatywnej.

Od 2002 roku lek. A. Łukasik uczestniczyła w kilkudziesięciu kongresach, sympozjach i konferencjach, w tym we wszystkich Zimowych Sympozjach Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii w Karpaczu. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej od 2002 roku, a funkcję członka Zarządu PTMR pełni od roku 2019.