Sekcja Młodych Lekarzy (SML) Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej została utworzona w 2015 roku. Głównymi celami działalności SML jest reprezentowanie interesów młodych lekarzy medycyny ratunkowej, stwarzanie nowych możliwości edukacyjnych związanych z medycyną ratunkową oraz popularyzacja medycyny ratunkowej jako specjalizacji w Polsce. Jednym z podstawowych zadań SML jest również ułatwienie nawiązywania nowych kontaktów w środowisku medycyny ratunkowej, co umożliwia wymianę doświadczeń oraz rozpoczęcie współpracy różnych ośrodków nad wspólnymi projektami.

Członkiem Sekcji Młodych Lekarzy może zostać członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, który nie ukończył 39 roku życia. Członkostwo w SML nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami poza standardową składką członkowską Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Zebrania SML odbywają się zazwyczaj raz lub dwa razy w roku.

Struktura sekcji


PRZEWODNICZĄCA SML

Sekcją Młodych Lekarzy kieruje Przewodniczący, którego wybory odbywają się co cztery lata. Najbliższe wybory na Przewodniczącego SML odbędą się na pierwszym spotkaniu SML w 2020 roku.

Przewodnicząca SML: Dorota Rutkowska

Dorota Rutkowska

 • Klinika Medycyny Ratunkowej,
  Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy

 • Zakład Symulacji Medycznych, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

 • drtrutkowska@gmail.com

1. Grupa ds. Administracyjno – Prawnych

Kierownik grupy: Michał Dworzyński

Kierownik grupy: Michał Dworzyński

 • Szpitalny Oddział Ratunkowy,
  Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

 • Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 • Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Łódź

 • mj@dworzynski.eu

2. Grupa ds. Edukacji

Kierownik grupy: Janusz Springer

Kierownik grupy: Janusz Springer

 • Szpitalny Oddział Ratunkowy

 • Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

 • janusz.springer@gumed.edu.pl

3. Grupa ds. Mediów Społecznościowych

Kierownik grupy: Daniel Duchań-Ogrodnik

Kierownik grupy: Daniel Duchań-Ogrodnik

 • Klinika Medycyny Ratunkowej,
  Szpital Uniwersytecki nr 2 im. J. Biziela w Bydgoszczy

 • Katedra Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

 • daniel.piotr.ogrodnik@gmail.com

4. Grupa ds. Kontaktów Międzynarodowych

Kierownik grupy: Dorota Rutkowska

Kierownik grupy: Dorota Rutkowska

 • Klinika Medycyny Ratunkowej,
  Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy

 • Zakład Symulacji Medycznych, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

 • drtrutkowska@gmail.com

Większość projektów realizowana jest przy współpracy wszystkich grup. Obecnie, główne kierunki działalności SML to przygotowywanie Sesji Młodych Lekarzy w ramach najważniejszych konferencji związanych z medycyną ratunkową w Polsce oraz projekt promocji „ośrodków jakości” dla szkolenia specjalizacyjnego w medycynie ratunkowej w naszym kraju.

Obserwujemy również bieżące wydarzenia związane z medycyną ratunkową w Polsce, a nasze stanowiska przekazywane są Zarządowi PTMR. Ponadto nawiązujemy oraz utrzymujemy kontakty z grupami zrzeszającymi młodych lekarzy medycyny ratunkowej z innych krajów celem wspólnej popularyzacji medycyny ratunkowej jako specjalizacji lekarskiej.

Osoby zainteresowane aktywną działalnością w ramach Sekcji Młodych Lekarzy zapraszamy do kontaktu oraz do udziału w spotkaniach SML!

Dotychczasowe osiągnięcia