Sekcja Młodych Lekarzy (SML) Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej została utworzona w 2015 roku. Głównymi celami działalności SML jest reprezentowanie interesów młodych lekarzy medycyny ratunkowej, stwarzanie nowych możliwości edukacyjnych związanych z medycyną ratunkową oraz popularyzacja medycyny ratunkowej jako specjalizacji w Polsce. Jednym z podstawowych zadań SML jest również ułatwienie nawiązywania nowych kontaktów w środowisku medycyny ratunkowej, co umożliwia wymianę doświadczeń oraz rozpoczęcie współpracy różnych ośrodków nad wspólnymi projektami.

Członkiem Sekcji Młodych Lekarzy może zostać członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, który nie ukończył 39 roku życia. Członkostwo w SML nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami poza standardową składką członkowską Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Zebrania SML odbywają się zazwyczaj raz lub dwa razy w roku.

Struktura sekcji


PRZEWODNICZĄCA SML

Sekcją Młodych Lekarzy kieruje Przewodniczący, którego wybory odbywają się co cztery lata. 
Obecna Przewodnicząca wybrana została na kadencję 2021 – 2025.
Przewodnicząca SML: Dorota Rutkowska

Anna Pawlica

  • Szpitalny Oddział Ratunkowy,
    Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Dotychczasowe osiągnięcia