ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

ul. Kopernika 21, 31-501 Kraków

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

ul. M. Skłodowskiej – Curie 3B, 80-210 Gdańsk

ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

Prezes: lek. Michał Dworzyński
Kontakt: mj@dworzynski.eu

Wiceprezes: dr n. med. Krzysztof Chmiela

Sekretarz: dr n. med. Karolina Burska

Skarbnik: lek. Aleksandra Lagęza

Aktualne informacje dotyczące działalności Łódzkiego Oddziału Terenowego PTMR dostępne są na stronie: www.ratunkowi.pl