Przy okazji VIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej w Bydgoszczy, w dniu 13.05.2023 odbyło się walne zebranie członków towarzystwa, podczas którego udzielono absolutorium władzom PTMR kończącym swoją czteroletnią kadencję.

Następnie odbyły się wybory do władz Towarzystwa, w których na nowego Prezesa Zarządu wybrany został dr hab. n. med. Dariusz Timler – do tej pory pełniący funkcję wiceprezesa zarządu.

Do ośmioosobowego składu zarządu powołane zostały następujące osoby:

  • dr n. med. Rakesh Jalali – wiceprezes zarządu
  • dr n. med. Patryk Konieczka – skarbnik zarządu
  • lek. Dorota Rutkowska – sekretarz zarządu
  • lek. Michał Dworzyński
  • prof. dr hab. n. med. Juliusz Jakubaszko
  • prof. dr hab. n. med. Adam Nogalski
  • prof. dr hab. n. med. Mariusz Siemiński
  • prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada

Pełni zapału przystępujemy do pracy na rzecz polskiej medycyny ratunkowej!