CEEM 2019 - 7.Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej Drukuj
Kongresy w Polsce

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Szybkimi krokami zbliża się 7. Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej w Jeleniej Górze. Patronat nad Kongresem objęli: JM Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Prezydent Miasta Jeleniej Góry.

Szybko rośnie liczba rejestracji uczestników na to spotkanie. Przypominam, że rejestracja drogą internetową wygasa z dniem 5 marca br. Późniejsza rejestracja będzie możliwa dopiero na miejscu wydarzenia (Hotel Mercure Jelenia Góra).

  1. Program (jego założenia, zawarte na stronie internetowej www.ceem2019.pl, są uaktualniane na bieżąco) Aktywny udział w realizacji programu potwierdziło już liczne grono renomowanych wykładowców z USA, Europy i Polski.

W programie pragniemy zwrócić uwagę na sesje poświęcone:

- aktualnym założeniom i nowelizacjom statusu, rozwoju, misji, nauczania i kształcenia specjalistycznego medycyny ratunkowej na poziomie europejskim i krajowym (sesja przygotowana wspólnie z UEMS, EuSEM, CMKP i PTMR)

- postępom w organizacji, funkcjonowaniu i finansowaniu nowoczesnych oddziałów

ratunkowych (sesja przygotowana wspólnie z IFEM, AAEM, PTMR)

- postępom praktyki klinicznej medycyny ratunkowej, m.in. w zakresie: ostrych stanów kardiologicznych, terapii przeciwbólowej w SOR, nagłych zagrożeń środowiskowych, pediatrycznej medycyny ratunkowej, geriatrycznej medycyny ratunkowej, wentylacji nieinwazyjnej, mnogich obrażeń ciała, tlenoterapii hiperbarycznej, ratunkowej intensywnej terapii, resuscytacji daremnej,…

Na szczególną uwagę zasługują również warsztaty z zakresu:

- zaawansowanej elektrokardiografii w diagnostyce i decyzjach ratunkowych,

- postępów szybkiej diagnostyki przyłóżkowej

- obrazowania USG

- terapii oddechowej

- segregacji śródszpitalnej ( triage)

- strategii działań przedszpitalnych

2. Wydarzenia specjalne towarzyszące kongresowi:

- Walne Zebranie Wyborcze Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej 22 marca br. (piątek) o godz. 16.00. – Hotel Mercure w Jeleniej Górze

- Jubileuszowa Uroczysta Kolacja

21 marca (czwartek ) o godz. 20.00 - Hotelu Mercure Skalny w Karpaczu.

Serdecznie zapraszam i zachęcam do możliwie szybkiego zarejestrowania się, jeszcze drogą internetową przez stronę Kongresu : www.ceem2019.pl i zawarte na niej formularze.

prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko

Prezes PTMR