polskienglish ul. Bujwida 44a, 50-345 Wrocław, tel. 71 3286045, fax. 71 3286016, e-mail: ptmr@am.wroc.pl

26. ZIMOWA KONFERENCJA MEDYCYNY RATUNKOWEJ I INTENSYWNEJ TERAPII

Partnerzy


Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej
27. Zimowa Konferencja Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii

 

Karpacz, 7 - 10 marca 2018 r.

KOMUNIKAT: link

 

PROGRAM KOŃCOWY: link


Walne Zebranie Członków PTMR

9 marca br. (piątek) godz. 15.30

Hotel Mercure Karpacz Skalny

Przypominamy, że udział w Zebraniu mogą brać tylko członkowie Towarzystwa, którzy złożyli deklarację członkowską, zostali przyjęci w drodze uchwały przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału oraz mają opłacone na bieżąco składki członkowskie (art. 13-15, 22 Statutu PTMR).

Złożenie nowych deklaracji członkowskich oraz opłacenie zaległych składek przez osoby, które będą chciały wziąć udział w Walnym Zebraniu, możliwe będzie do godz. 15.00 w dniu 8 marca br.

Zaproszenie i program Walnego Zebrania - link


27. Zimowa Konferencja Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii Karpacz, 7–10 marca 2018 r.

 

Szanowni Państwo

w ślad za naszą wieloletnią tradycją przygotowujemy kolejne, już 27., międzynarodowe spotkanie medycyny ratunkowej w Karpaczu. Będzie to:
27. ZIMOWA KONFERENCJA MEDYCYNY RATUNKOWEJ I INTENSYWNEJ TERAPII, Karpacz, 7 – 10 marca 2018 roku Medycyna ratunkowa w naszym kraju, pomimo swojej blisko 20-letniej historii, cierpi ciągle na tzw. „choroby dzieciństwa”. Wynikają one nie tylko z niedostatków finansowych, ale również z zawirowań politycznych, organizacyjnych i często kompetencyjnych. Wymaga to przyspieszenia integracji naszego środowiska w wymiarze krajowym oraz szerszego otwarcia międzynarodowego. Niezbędne jest również podnoszenia świadomości o zadaniach medycyny ratunkowej — i ich wadze — wśród osób decydujących o kształcie ochrony zdrowia w naszym kraju.
Niezależnie, potrzebne jest też intensywniejsze doskonalenie zawodowe naszych kadr i to nie tylko w kształceniu podyplomowym, ale już na etapie akademickim.
Tym celom poświęcane są nasze zimowe konferencje medycyny ratunkowej i intensywnej terapii, w czasie których — korzystając z rosnącego doświadczenia własnych ośrodków oraz doświadczeń ekspertów międzynarodowych — rozwijamy nie tylko wątki naukowe, kliniczne, organizacyjne ale też edukacyjne i warsztatowe. Podczas nadchodzącej najbliższej konferencji zimowej rozszerzyć zamierzamy takie tematy jak: kompetencje zaawansowanych klinicystów medycyny ratunkowej, poprawa warunków pracy w oddziałach ratunkowych, postępy w satysfakcji i przepływie pacjentów przez oddziały ratunkowe oraz poprawa współpracy interdyscyplinarnej i wewnątrzsystemowej — pomiędzy zespołami ratownictwa medycznego a załogami szpitalnych oddziałów ratunkowych. Rozszerzyć chcemy zakresy warsztatów dotyczących śródszpitalnego triage’u w oddziałach ratunkowych oraz wagi szybkiej przyłóżkowej diagnostyki różnicowej. Liczymy, że powstająca przy naszym Towarzystwie Sekcja Zaawansowanej Praktyki Klinicznej, będzie nową jakością nadającą istotny postęp we wszystkich obszarach praktyki medycyny ratunkowej. Planowane w programie konferencji kierunkowe Sesje, takie jak: Młodych, Liderów, Pielęgniarek i Ratowników, Studentów — będą doskonałymi forami debat nad dniem dzisiejszym i jutrem polskiej medycyny ratunkowej.
Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do aktywnego udziału w tym nadchodzącym, tak ważnym dla nas wszystkich, wydarzeniu.

prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko

Formularz zgłoszeniowy:

Rejestracja zakończona.

Rejestracja dla wystawców zakończona.


Dalsza rejestracja udziału w Konferencji możliwa jest na miejscu w Karpaczu - zapraszamy.

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA W CELU POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA.

INFORMACJE OGÓLNE

Miejsce obrad:
Hotel Mercure Karpacz Skalny
58-540 Karpacz, ul. Obrońców Pokoju 5

Opłata rejestracyjna:


do dnia 31.01.2018 po 31.01.2018
i na miejscu
opłata pełna 500,00 PLN 125,00 € 600,00 PLN 150,00 €
członkowie PTMR* 420,00 PLN 105,00 € 520,00 PLN 130,00 €
pielęgniarki/ratownicy 360,00 PLN 90,00 € 460,00 PLN 115,00 €
osoba towarzysząca 260,00 PLN 65,00 € 360,00 PLN 90,00 €
opłata jednodniowa** 200,00 PLN 50,00 € 300,00 PLN 75,00 €
studenci*** 100,00 PLN 25,00 € 200,00 PLN 50,00 €


* Składki członkowskie muszą być zapłacone włącznie z rokiem 2018 - wysokość składki 50 zł.
**  Prosimy o wpisanie podczas rejestracji dnia, którego dotyczy uczestnictwo.
***Nie dotyczy uczestników studiów doktoranckich.

Opłata rejestracyjna obejmuje: udział w sesjach, materiały konferencyjne, zwiedzanie wystawy medycznej, identyfikator, certyfikat uczestnictwa, udział w koktajlu powitalnym oraz kawę w przerwach obrad. Osoba towarzysząca nie otrzymuje materiałów z Konferencji oraz certyfikatu uczestnictwa.

Termin zgłaszania uczestnictwa, zakwaterowania i dokonania wpłaty upływa z dniem 15.02.2018 r.

Dalsza rejestracja udziału w Konferencji możliwa jest na miejscu w Karpaczu.


Wpłata za uczestnictwo na konto:
Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej
50-368 Wrocław, ul. Bujwida 44A
nr konta: 22 1500 1793 1217 9003 0975 0000
z dopiskiem: wpłata za uczestnictwo, imię nazwisko

OPŁATA ZA HOTEL I WYŻYWIENIE

Promocyjna opłata za hotel i wyżywienie tylko dla uczestników Konferencji (7 – 10.03.2018)

Hotel Mercure Karpacz Skalny
58-540 Karpacz, ul. Obrońców Pokoju 5
• Miejsce w pokoju 1-osobowym      840,00 PLN + wyżywienie 315,00 PLN = 1.155,00 PLN
• Miejsce w pokoju 2-osobowym      480,00 PLN + wyżywienie 315,00 PLN = 795,00 PLN/osoba


Powyższe kwoty obejmują: zakwaterowanie (3 doby) + wyżywienie (obiady, kolację w dniu 08.03.2018 oraz kolację uroczystą w dniu 09.03.2018).

Warunkiem zakwaterowania w Hotelu Mercure Karpacz Skalny jest wykupienie całego pakietu żywieniowego.
Uczestnicy zakwaterowani poza Hotelem Mercure Karpacz Skalny mają możliwość wykupienia w nim wyżywienia. Informacja o cenach oraz możliwość zakupu wyżywienia bezpośrednio w Hotelu Mercure Karpacz Skalny.


 

Formularz rezerwacyjny Hotelu Mercure: link pdf, link doc

ZGŁASZANIE PRAC/PLAKATÓW

Zgłaszanie prac i plakatów oraz ich streszczeń możliwe jest za pośrednictwem Formularza zgłoszenia pracy/plakatu w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Autor pracy, która ma być opublikowana w Polish Journal of Emergency Medicine zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem zgłaszania prac.

Jeżeli nadesłana zostanie wystarczająca liczba prac (spełniających kryteria publikacji naukowej), wydana zostanie monografia pokonferencyjna.
Pozostałe streszczenia umieszczone będą w Polish Journal of Emergency Medicine.


 
CEEM 2017

6. Międzynarodowy Kongres Polskiego
Towarzystwa Medycyny Ratunkowej 18–21 października 2017 roku, Lublin

Informacja: link

link do strony Kongresu: tutaj...

Central European Emergency Medicine 2017
October 18th–21st, 2017, Lublin, Poland

Information: link

link official website: here...

 

 
26. ZIMOWA KONFERENCJA MEDYCYNY RATUNKOWEJ I INTENSYWNEJ TERAPII

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej w dziale:

Serwis multimedialny

Karpacz, 1–4 marca 2017 r.

 

PROGRAM NAUKOWY: link

PROGRAM KOŃCOWY: link

 

SCIENTIFIC PROGRAM: link

FINAL PROGRAM: link

 

Szanowni Państwo.


26. Zimowa Konferencja Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii Karpacz, 1–4 marca 2017 r. Wydarzenie to było kolejnym krokiem polskiej medycyny ratunkowej w stronę jej globalnego, międzynarodowego wymiaru. Szczególnego znaczenia nabiera rosnące zaangażowanie organizacyjne młodych lekarzy i rezydentów medycyny ratunkowej, dla których te spotkania są ważną okazją nawiązywania wzajemnych i międzynarodowych kontaktów z liderami światowej medycyny ratunkowej. W kontaktach tych rośnie również rola systematycznie rozwijającego się zawodu ratownika medycznego oraz specjalizacji pielęgniarskiej w medycynie ratunkowej. Wszystkie te grupy zawodowe odgrywają istotną rolę w nadawaniu współczesnego, nowoczesnego kształtu polskiej medycynie ratunkowej i jej misji wobec człowieka w nagłym zagrożeniu zdrowia lub życia. W zadaniach tych liczymy na tradycyjne i rosnące wsparcie przemysłu medycznego i tych środowisk naszego społeczeństwa, którym bliskie jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego naszych obywateli w stanach nagłych zagrożeń. Otwarci jesteśmy na oddolne inicjatywy, wskazujące na tradycyjne i nowe obszary zainteresowań i tematów, wartych uwzględnienia w programie przygotowywanego wydarzenia.

Dziękuję za udział w Konferencji
w imieniu Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko

 

Wydarzenia

poprzednim miesiącu wrzesień 2018 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 35 1
week 36 2 3 4 5 6 7 8
week 37 9 10 11 12 13 14 15
week 38 16 17 18 19 20 21 22
week 39 23 24 25 26 27 28 29
week 40 30

Odwiedzający

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości