Międzynarodowa Federacja Medycyny Ratunkowej (IFEM) opracowała materiał dotyczący globalnej oceny pandemii COVID-19. Prof. Juliusz Jakubaszko, który jest członkiem Zespołu Zadaniowego IFEM, przygotował polską wersję publikacji, którą zamieszczamy poniżej.