W dniu 23 maja 2023 odbyło się pierwsze posiedzenie nowego zarządu PTMR.

W czasie obrad uchwalono przyjęcie 9 nowych członków Towarzystwa.

Debatowano na temat przyszłych działań Zarządu oraz wypracowywano stanowiska w sprawach bieżących, w których niezbędne jest wyrażenie opinii środowiska lekarzy medycyny ratunkowej.

Podjęto decyzję o powołaniu Sekcji Praktyki Klinicznej, której celem będzie wypracowywanie standardów dobrej praktyki klinicznej oraz stanowisk PTMR w kwestiach merytorycznych i legislacyjnych.

Wszystkich chętnych do udziału w tych pracach zapraszamy do zgłaszania się poprzez grupę komunikacyjną Whatsapp, do której zapraszamy też wszystkich członków naszego Towarzystwa. W razie problemu z uzyskaniem do niej dostępu prosimy o przesłanie swoich aktualnych danych kontaktowych na adres email ptmr@umed.wroc.pl