Pierwszy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu
The 1st Central European Emergency Medicine Congress is held in Wroclaw, Poland