Aby dołączyć do Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, należy wypełnić deklarację członkowską oraz przesłać ją na adres:

Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej
ul. Bujwida 44a
50-345 Wrocław

lub w formie skanu na adres:

ptmr@umed.wroc.pl

Następnie należy opłacić składkę członkowską, która wynosi 100 zł dla członków zwyczajnych oraz 50 zł dla członków zwyczajnych będących rezydentami medycyny ratunkowej.