Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że po 4-letniej przerwie, zapoczątkowanej pandemią COVID-19, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej podejmuje się organizacji kolejnego, tradycyjnego, międzynarodowego wydarzenia jakim będzie:

29. Zimowa Konferencja Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii

14-16 marca 2024, Karpacz, Hotel Mercure Skalny

Organizatorami konferencji są:
– Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej
– Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej, Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakład Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Szczególną okolicznością tego wydarzenia jest 25. Rocznica powołania w Polsce medycyny ratunkowej jako samodzielnej dyscypliny medycznej i specjalizacji lekarskiej oraz utworzenia Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej.

Z tego tytułu pragniemy nadać wyjątkowy charakter tej konferencji, jako spotkania lekarzy pionierów polskiej medycyny ratunkowej i lekarzy praktyków tej dyscypliny z dużym już bagażem doświadczeń klinicznych. Tym też przesłaniom poświęcamy program konferencji, w którym planujemy między innymi:
– przypomnienie historii powstawania medycyny ratunkowej w Polsce
– ocenę dotychczasowych doświadczeń funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych i przybliżenie wyzwań jakie niesie im przyszłość
– omówienie rosnących kompetencji i odpowiedzialności lekarzy medycyny ratunkowej

W towarzyszących warsztatach omawiać będziemy wybrane zagadnienia z codziennej praktyki oddziałów ratunkowych, w tym między innymi:

1. Projektowanie i architektura oddziałów ratunkowych – planowanie nowych i przekształcanie istniejących.

2. Ocena aktywności i kosztów oddziału ratunkowego w perspektywie prowadzonej sprawozdawczości.

3. Wybrane procedury kliniczne medycyny ratunkowej, m.in.:
– zagadnienia wczesnej diagnostyki sepsy i jej wczesnego leczenia ratunkowego w oddziale ratunkowym w powiązaniu z późniejszym rozwijaniem diagnostyki i kierunkowej terapii sepsy w oddziale intensywnej terapii,
– procedury stosowane w ostrej niewydolności oddechowej, w tym: NIV – Non Invasive Ventilation, ratunkowa drożność dróg oddechowych, itp.,
– praktyka analgosedacji wykonywanej przez lekarzy medycyny ratunkowej,
– procedury w ostrej niewydolności sercowopochodnej, w tym: ICPR, kardiowersja, aktywność Shock Team w oddziale ratunkowym, itp.

4. Postępy diagnostyki przyłóżkowej: ostry brzuch u dziecka, POCUS, inne obrazowania.

5. Postępy medycyny hiperbarycznej: podstawy kwalifikacji do tlenoterapii hiperbarycznej.

6. Medycyna ratunkowa wobec zagrożeń masowych, w tym – zagrożeń CBRNE (Chemical-Biological-Radiological-Nuclear-Explosive).

Do realizacji programu zapraszamy Kolegów z ośrodków krajowych, ale też sprawdzonych przyjaciół z Europy i reszty świata. Spotkanie w Karpaczu będzie, jak zwykle, okazją wymiany doświadczeń, odświeżania starych i nawiązywania nowych kontaktów, budowania wspólnych planów rozwoju medycyny ratunkowej oraz perspektyw ich karier zawodowych i naukowych.

Zapraszamy do zapoznania się z PROGRAMEM

Zapis na konferencję możliwy jest wyłącznie przez system SORGA (kliknięcie otwiera stronę rejestracji w nowym oknie)

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. med. Juliusz Jakubaszko