polskienglish ul. Bujwida 44a, 50-345 Wrocław, tel. 71 3286045, fax. 71 3286016, e-mail: ptmr@umed.wroc.pl

27. Zimowa Konferencja Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii

Partnerzy


Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej
CEEM 2019 - 7.Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Szybkimi krokami zbliża się 7. Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej w Jeleniej Górze. Patronat nad Kongresem objęli: JM Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Prezydent Miasta Jeleniej Góry.

Szybko rośnie liczba rejestracji uczestników na to spotkanie. Przypominam, że rejestracja drogą internetową wygasa z dniem 5 marca br. Późniejsza rejestracja będzie możliwa dopiero na miejscu wydarzenia (Hotel Mercure Jelenia Góra).

  1. Program (jego założenia, zawarte na stronie internetowej www.ceem2019.pl, są uaktualniane na bieżąco) Aktywny udział w realizacji programu potwierdziło już liczne grono renomowanych wykładowców z USA, Europy i Polski.

W programie pragniemy zwrócić uwagę na sesje poświęcone:

- aktualnym założeniom i nowelizacjom statusu, rozwoju, misji, nauczania i kształcenia specjalistycznego medycyny ratunkowej na poziomie europejskim i krajowym (sesja przygotowana wspólnie z UEMS, EuSEM, CMKP i PTMR)

- postępom w organizacji, funkcjonowaniu i finansowaniu nowoczesnych oddziałów

ratunkowych (sesja przygotowana wspólnie z IFEM, AAEM, PTMR)

- postępom praktyki klinicznej medycyny ratunkowej, m.in. w zakresie: ostrych stanów kardiologicznych, terapii przeciwbólowej w SOR, nagłych zagrożeń środowiskowych, pediatrycznej medycyny ratunkowej, geriatrycznej medycyny ratunkowej, wentylacji nieinwazyjnej, mnogich obrażeń ciała, tlenoterapii hiperbarycznej, ratunkowej intensywnej terapii, resuscytacji daremnej,…

Na szczególną uwagę zasługują również warsztaty z zakresu:

- zaawansowanej elektrokardiografii w diagnostyce i decyzjach ratunkowych,

- postępów szybkiej diagnostyki przyłóżkowej

- obrazowania USG

- terapii oddechowej

- segregacji śródszpitalnej ( triage)

- strategii działań przedszpitalnych

2. Wydarzenia specjalne towarzyszące kongresowi:

- Walne Zebranie Wyborcze Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej 22 marca br. (piątek) o godz. 16.00. – Hotel Mercure w Jeleniej Górze

- Jubileuszowa Uroczysta Kolacja

21 marca (czwartek ) o godz. 20.00 - Hotelu Mercure Skalny w Karpaczu.

Serdecznie zapraszam i zachęcam do możliwie szybkiego zarejestrowania się, jeszcze drogą internetową przez stronę Kongresu : www.ceem2019.pl i zawarte na niej formularze.

prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko

Prezes PTMR

 

Szanowni Państwo,

przypominamy, że trwa rejestracja uczestnictwa w nadchodzącym 7. Międzynarodowym Kongresie naszego Towarzystwa.

Termin rejestracji w cenie promocyjnej upływa w dniu 15 lutego br.

Termin zgłaszania prezentacji do wygłoszenia na sesjach naukowych i ewentualnej publikacji w PJEM lub towarzyszącej kongresowi monografii upływa z dniem 31 stycznia br.

Przypominamy, że za udział w kongresie przysługują punkty edukacyjne.

Założenia programu Kongresu.


 

 
7. Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej

28. Zimowa Konferencja Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii


>>> Formularz zgłoszeniowy na CEEM2019 <<<

 

Szanowni Państwo,
w roku 2019 mija pierwsze 20-lecie medycyny ratunkowej w Polsce. Kiedy to w 1999 roku współuczestniczyliśmy w powołaniu specjalizacji lekarskiej z medycyny ratunkowej, uruchamianiu programu resortowego „Zintegrowane Ratownictwo Medyczne”oraz powołaliśmy Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, przewidywaliśmy z grupą pionierów entuzjastów, że w czasie 5–8 lat doprowadzimy do w pełni ukształtowanego, satysfakcjonującego modelu medycyny ratunkowej. Mijające lata przekonywały nas o słuszności i wadze podjętego wyzwania. Szczególnie przekonujące były i są reakcje naszego społeczeństwa, które szybko zaakceptowało medycynę ratunkową jako nową jakość w systemie ochrony zdrowia i w coraz szerszym zakresie korzysta z jej dobrodziejstw. Najdobitniejszym przykładem jest lawinowo rosnące zainteresowanie oddziałami ratunkowymi i ich funkcją jako stałym i pewnym miejscem ratunku w nagłych zagrożeniach zdrowotnych. Nie mniej, rosnące w międzyczasie zawirowania społeczne, polityczne, ekonomiczne w znacznym stopniu spowalniają budowę docelowego, optymalnego obrazu medycyny ratunkowej w polskim systemie ochrony zdrowia. Zdajemy sobie jednocześnie sprawę, że czekają nas kolejne ważne wyzwania w realizacji tego zadania, którego podjęliśmy się z takim entuzjazmem ponad 20 lat temu.
Z tego też tytułu, biorąc pod uwagę aktualne realia finansowe, personelowe i obciążenia zawodowe, podejmujemy się jednoczasowego zorganizowania naszych trzech, głęboko ugruntowanych już w polskiej tradycji – konferencji medycyny ratunkowej.
Będzie to:
„CEEM 2019” Central European Emergency Medicine
7. Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej
28. Zimowa Konferencja Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii
Jelenia Góra, 20–23 marca 2019 roku

Jesteśmy przekonani, że skomasowanie tych wydarzeń pod jednym wspólnym hasłem:
Medycyna ratunkowa nową jakością w systemach ochrony zdrowia będzie doskonałą okazją dalszej integracji naszego środowiska, zarówno w wymiarze krajowym, jaki i międzynarodowym, platformą wymiany doświadczeń zawodowych i forum budowania planów na najbliższą i dalszą przyszłość. Zgodnie z tradycją towarzyszyć nam będą liczne autorytety krajowe i międzynarodowe z renomowanych akademickich ośrodków medycyny ratunkowej. Wybór Jeleniej Góry i Hotelu Mercure jako miejsca obrad nawiązuje do tradycji naszych spotkań, górskiej panoramy Karkonoszy i sprawdzonej gościnności tego regionu Polski. Obrady i towarzyszące warsztaty lekarskie, paramedyczne i pielęgniarskie toczyć się będą w Hotelu Mercure w Jeleniej Górze oraz – tradycyjnie - w Hotelu Mercure Skalny w Karpaczu. Będzie to również podstawowa baza noclegowa dla naszych uczestników.  Nadesłane prace opublikowane będą w okolicznościowej monografii lub w kolejnym wydaniu Polish Journal of Emergency Medicine. Zachęcamy do udziału w tym jedynym, swoistym dla medycyny ratunkowej wydarzeniu planowanym na rok 2019.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko

 

Wydarzenia

poprzednim miesiącu marzec 2019 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 9 1 2
week 10 3 4 5 6 7 8 9
week 11 10 11 12 13 14 15 16
week 12 17 18 19 20 21 22 23
week 13 24 25 26 27 28 29 30
week 14 31

Odwiedzający

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości